โปรโมชั่นและค่าใช้จ่ายในการฟอกสีฟัน

ค่าใช้จ่ายในการฟอกสีฟันจะแตกต่างกันไปตามชนิดเครื่องมือและยี่ห้อของเครื่องฟอกสีฟัน ที่  BIDC  มีนโยบายที่จะให้ ราคาเป็นมาตรฐาน ไม่มีการเก็บเงินนอกเหนือจากที่ระบุ ุและไม่มีการชาร์จคนไข้เพิ่มในกรณี ที่คนไข้ชำระเป็นบัตรเครดิต    การชำระค่าบริการสามารถชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
ทันตกรรมเพื่อความงาม
ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™
คน
9,000
ฟอกสีฟัน POLA
คน
7,000
ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน
ชุด
5,000
ครอบฟัน
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา
ซี่
10,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%
ซี่
14,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%
ซี่
18,000-20,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max
ซี่
18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Lava All Ceramics
ซี่
18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Cercon Smart Ceramics
ซี่
18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Procera ซี่ 20,000
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)
ซี่
5,000-6,000
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Porcelain Veneer : IPS eMax
ซี่
15,000
Super-thin Veneer ซี่ 18,000
Lumineers
ซี่
23,000

ติดต่อ ทำนัดหมาย  02 692 4433