การฟอกฟันขาวแบบ : BriteSmile Tooth Whitening

การฟอกฟันขาวแบบ BriteSmile ให้นำเทคโนโลยีการฉายแสงแบบแสงสีฟ้าที่มีความนุ่มนวล
ความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพมาใช้
แถบแสงสีฟ้านี้จะทำงานควบคู่ไปกับเจลฟอกสีฟัน ซึ่งแสงนี้จะกระตุ้นปฏิกิริยาของเจลให้ทำงานได้เร็วขึ้น แสงนี้ได้ผ่านการทดลองมาแล้วว่าปลอดภัยต่อผิวเคลือบฟัน หรือ Enamel และเนื้อเยื่อที่อ่อนบาง เนื่องจากไม่มีการใช้ความร้อน ไม่อันตรายจากแสงยูวี เจลฟอกฟันขาวของ BriteSmileบรรจุด้วยส่วนประกอบ
ที่มีพลังงานระดับต่ำ มีค่า pH ที่เป็นกลางใกล้เคียงกับผิวเคลือบฟันเจลนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ เช่น กลีเซอร์รีน และ น้ำบริสุทธิ์ เพื่อป้องกันภาวะการขาดน้ำของฟัน ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยให้ได้ในอีกระดับหนึ่งสำหรับคุณ เจลของBriteSmileได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อรองรับระบบแถบแสงสีฟ้าของเรา เมื่อแสงกระทบถูกเจลมันก็จะเริ่มทำงาน และฟอกสีฟันอย่างปลอดภัย แล้วคุณก็จะได้ฟันขาวสดใสภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง

การฟอกฟันขาวBeyond คือทางเลือกของ BriteSmile ที่ใช้แสงพลาสมาในการกระตุ้นปฏิกิริยาในการทำงานของการฟอกสีฟัน