ฟันขาวอย่างมีประสิทธิภาพ สะอาด รวดเร็วกับ Zoom Whitening

จากผลวิจัยทางทันตกรรม Zoom Whitening ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันอันดับหนึ่ง น้ำยาฟอกสีฟัน Zoom ถูกพัฒนาโดย Discus Dental ผู้เป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันกลับบ้าน (Take-home bleaching)

เจลฟอกสีฟันของ zoom ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์กรทางวิทยาศาสตร์ ที่ออกแบบให้เจลออกฤทธิ์ได้อย่างอ่อนโยน ด้วยการที่เจลฟอกสีฟันจะค่อยๆแทรกซึมลงสู่ชั้นพื้นผิวฟัน เพื่อขจัดคราบชา กาแฟ และสีฟันที่ไม่สม่ำเสมอ

จากผลการศึกษาและวิจัยระบุว่าการฟอกฟันขาวภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการฟอกสีฟันที่ปลอดภัยที่สุดในขณะนี้

Zoom Whitening มีวิธีการอย่างไร ?

ในเจลฟอกสีฟันของ zoom จะมีสาร Hydrogen Peroxide เป็นตัวออกฤทธิ์ โดยที่แสงของzoomจะเป็นตัวกระตุ้นให้สารเ Hydrogen Peroxide แทรกซึมลงสู่พื้นผิวบนของฟันเมื่อ Hydrogen Peroxide แตกตัว oxygen จะเข้าสู่ชั้นผิวโดยจะไม่ทำลายโครงสร้างของฟันธรรมชาติ

Zoom และ Zoom 2 ต่างกันอย่างไร ?
Discus Dental ได้ทำการพัฒนา Zoom 2 ออกมาเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งมีการพัฒนาและปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

  • สามารถทำการรักษาได้อย่างรวดเร็วเพียง 45 นาที
  • สามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่า
  • สะดวกสบายด้วยแสงที่มีคุณภาพจาก KNO 3 TECH
  • สามารถเปลี่ยนสีฟันได้ถึง 8 เฉดสีโดยปราศจากการเสียวฟัน

จากการศึกษาพบว่าแสงที่ใช้ในการฟอกสีฟันของ zoom ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจลฟอกสีฟันถึง 26% และสามารถเปลี่ยนสีฟันได้ถึง 8 เฉดสี นอกจากนี้ยังช่วยลดการเสียวฟันได้ดีกว่าเครื่องฟอกสีชนิดอื่น 13 %