ป้ายกำกับ: ฟอกสีฟันเองที่บ้าน

การฟอกสีฟันเองที่บ้าน

ฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันเองที่บ้าน

การฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน การฟอกสีฟันที่บ้านเป็นการฟอกสีฟันที่สะดวกอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม สามารถฟอกสีฟันได้เองโดยไม่ต้องพบทันตแพทย์ทุกครั้งที่ต้องการฟอกสีฟัน อุปกรณ์ที่ใช้ฟอกสีฟันที่บ้านจะต้องมีถาดฟอกสีฟันและน้ำยาฟอกสีฟัน สำหรับถาดฟอกสีฟันจะต้องเป็นถาดเฉพาะบุคคล เนื่องจากต้องพอดีกับฟันเราจริงๆ เพื่อไม่ให้น้ำยาฟอกสีฟันโดนเหงือก ซึ่งจะทำให้เหงือกแดง อักเสบได้ ดังนี้การฟอกสีฟันที่บ้านจำเป็นต้องพบทันตแพทย์ในครั้งแรกเพื่อทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล หลังจากนั้นสามารถฟอกสีฟันได้เองตามต้องการ

ข้อดีของการฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน

  1. สามารถฟอกสีฟันได้เองที่บ้านตามต้องการ
  2.  ปลอดภัย มีผลข้างเคียงได้บ้างเช่น อาจมีอาการเหงือกแดงบริเวณที่สัมผัสน้ำยา เนื่องจากใส่น้ำยาฟอกสีฟันมากเกินไป
  3. มีโอกาสเกิดอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันน้อยกว่าการฟอกสีฟันที่คลินิก

ขั้นตอนการทำชุดฟอกสีฟันสำหรับทำเองที่บ้าน

  1. ทันตแพทย์ตรวจวินิจฉัยความเหมาะสมและการพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟัน
  2. ทันตแพทย์จะทำการตรวจสภาพฟันและทำการพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟัน
  3. ช่างทันตกรรมประดิษฐ์จะทำถาดฟอกสีฟัน
  4. ทันตแพทย์จะทำการใส่ถาดฟอกสีฟันและทำการปรับแต่งให้มีความพอดีกับช่องปากของผู้เข้ารับบริการ
  5. ทันตแพทย์จะทำการสอนวิธีการใช้ถาดฟอกสีฟันและวิธีการดูแลรักษาความสะอาด
  6. เข้ารับบริการสามารถฟอกสีฟันเองที่บ้านโดยการแต้มน้ำยาบนถาดฟอกสีฟันและสวมใส่ครั้งละประมาณ 5 – 8 ชั่วโมง

ติดต่อ ทำนัดหมาย  02 692 4433