คำถามที่พบบ่อยในการฟอกสีฟัน

คำถามที่พบบ่อยในการฟอกสีฟัน

 • จะทราบได้อย่างไรว่าคุณเหมาะสมกับการฟอกสีฟัน
 • ความปลอดภัยกับการฟอกสีฟัน
 • อันตรายจากการฟอกสีฟัน
 • ระดับความขาวของการฟอกสีฟัน
 • หลังจากการฟอกสีฟันแล้วความขาวจะอยู่ได้นานแค่ไหน
 • ความแตกต่างระหว่าง Hydrogen peroxide และ Carbamide peroxide

จะทราบได้อย่างไรว่าคุณเหมาะสมกับการฟอกสีฟัน
ในบางกรณีคนไข้ไม่สามารถจะทำการฟอกสีฟันได้ ทั้งนี้คนไข้ควรปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทันตแพทย์สามารถให้คำแนะนำได้ว่าคนไข้เหมาะกับการฟอกสีฟันได้ ซึ่งการฟอกสีฟันไม่สามารถทำได้ในฟันบางประเภท โดยทั่วไป ฟันที่มีสีเหลีองสามารถทำการฟอกสีฟันได้ แต่ในขณะที่ฟันสีน้ำตาลก็อาจจะทำการฟอกสีฟันได้ และฟันที่มีสีคล้ำออกเทาๆ อาจจะทำการฟอกสีฟันไม่ได้ ปัจจัยต่างๆของการตัดสินใจทำฟอกสีฟันที่คลีนิก หรือชุดฟอกสีฟันที่นำกลับไปทำที่บ้านด้วยตนเอง

 1. ไม่มีวิธีฟอกสีฟันชนิดใดๆ ที่สามารถทำปฏิกิริยากับฟันที่มีสีขาวมากๆอยู่แล้ว
 2. การฟอกสีฟันไม่สามารถทำได้ในฟันปลอมชนิดต่างๆ เช่น ครอบฟัน สะพานฟัน เครือบผิวฟัน การอุดฟันสีเหมือนฟัน จะสามารถเปลี่ยนสีฟันในฟันธรรมชาติเท่านั้น ดังนั้นผุ้ที่มีฟันปลอมควรขอคำปรึกษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจฟอกสีฟัน
 3. ภาวะเหงือกร่นที่มองเห็นถึงสีเหลียงๆ ตรงรากฟันบริเวณแนวเหงือก ทำให้ยากแก่การฟอกสีฟัน
 4. สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการฟอกสีฟัน เพื่อป้องกันทารกในครรภ์ แม้ว่าจะไม่มีการวิจัยที่บ่งชี้ถึงอันตรายแก่ทารกในครรภ์
 5. ฟันที่มีสีจากการรับประทานเตตร้าไซคลิน และฟันที่มีสีจากการเกิดอุบัติเหตุ การฟอกสีฟันไม่สามารถเปลี่ยนสีฟันได้
 6. เหงือกและฟันที่มีอาการเสียวง่ายทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมักจะแนะนำให้ทำชุดฟอกฟันขาวด้วยตนเองและน้ำยาฟอกสีฟันที่มีเปอร์เซ็นคาร์บามายเพอร์ร็อคไซด์ต่ำ แทนไฮโดเจนเพอร์ร็คไซด์ ซึ่งจะลดอาการเสียวฟัน
 7. คราบที่มีการฝังตัวลึกๆ และยากแก่การทำความสะอาด เช่นคราบบางชนิดไม่สามารถขจัดได้ด้วยการฟอกสีฟันในคลีนิค ทันตแพทย์อาจจะแนะนำให้ใช้ชุดฟอกฟันขาวที่สามารถนำกลับไปทำเองที่บ้าน หรืออาจต้องแก้ไขโดยการทำครอบฟัน/วีเนียร์
 8. ฟันที่มีสีตามอายุการใช้งานมักจะเกิดขึ้นได้จากฟันหน้า ซึ่งจะมีลักษณะบางขึ้นและไม่เหมาะกับการทำฟอกฟัน
 9. กรณีที่อยู่ระหว่างการรักษาโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเช่นโรคมะเร็ง หรือโรคแพ้แสง โปรดปรึกษากับแพทย์ของท่านสำหรับการทำการฟอกสีฟัน ก่อนการรักษา

ความปลอดภัยกับการฟอกสีฟัน
มีการศึกษาและวิจัยไว้ว่า การฟอกสีฟันที่อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถือว่ามีความปลอดภัย ในความเป็นจริงทันตแพทย์ส่วนใหญ่จะถือว่าการฟอกสีฟันต้องมีความรัดกุมระหว่างขั้นตอนการรักษาเพราะคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย การฟอกสีฟันจะไม่แนะนำสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีที่อยู่ระหว่างการให้นมบุตร มีข้อเท็จจริงที่ว่าทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการวินิจฉัยก่อนจะทำการรักษาผู้ป่วยในแต่ละบุคคลว่าเหมาะสมกับการฟอกสีฟันหรือไม่
การฟอกสีฟันเป็นวิวัฒนาการใหม่ของการทำฟันเพื่อความสวยงาม โดยใช้ไฮโตรเจนเพอร์ร็อคไซด์ในการฟอกฟันขาว ยังถูกใช้อย่างปลอดภัยในการรักษาโรคเหงือก และผ่าตัดในบางประเภท มาเป็นระยะเวลานาน

อันตรายจากการฟอกสีฟัน
การฟอกสีฟันมีความปลอดภัยหากปฏิบัติตามกระบวนการและคำแนะนำจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่อย่างไรก็ตามอาจมีผลกระทบบางประการที่ควรระวัง

อาการเสียว
อาการฟอกฟันขาวสามารถก่อให้เกิดอาการเสียวฟันเล็กน้อยถึงมากได้ แต่อาการดังกล่าวจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราว อาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในขณะที่ทำการฟอกฟันขาวอยู่ที่คลีนิก หรือบางประเภทอาจเกิดอาการเสียวฟันบริเวณฟันหน้า โดยเกิดจากปฏิกิริยาตามธรรมชาติ ซึ่งอาการดังกล่าวจะลดน้อยและหายไปเองได้อาจมีอาการเสียวฟันรุนแรง ในกรณีภาวะเงือกร่น การที่ฟันหักฟันหรือการที่บูรณะฟันไปแล้วมีการสึกกร่อน อาการเสียวฟันดังกล่าวจะมีระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน แต่อาจมีบางกรณีที่มีอาการเสียวฟันเป็นระยะเวลาเป็นเดือน บางครั้งทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจแนะนำให้ใช้ยาสีฟัน ป้องกันการเสียวซึ่งมีส่วนประสมโปรแทสเสี่ยมไนเตรด

เหงือกมีสีคล้ำ
มีความเป็นไปได้ที่ใช้เพอร์ร็อคไซด์ในการฟอกสีฟันที่คลีนิกและกลับไปทำเองที่บ้าน สามารถทำให้เกิดสีคล้ำบริเวณเหงือก แต่ลักษณะสีคล้ำๆ จะหายไปโดยธรรมชาติ ในเวลาไม่กี่วัน

ฟันปลอมต่างๆ
การบูรณะฟัน เช่นการอุดฟัน ครอบฟัน หรือ การทำเคลือบผิวฟัน ไม่สามารถมีปฏิกิริยาใดใด กับฟันซี่นั้นๆ แต่กลับจะมีสีที่ขาวกว่าฟันซี่อื่นๆ ถ้ามีจำนวนฟันปลอมมากๆควรทำฟันปลอม หรือฟอกฟันขาว เพื่อให้สีไม่แตกต่างกัน

ระดับความขาวของการฟอกสีฟัน
ระดับความขาวของการฟอกสีฟัน ไม่สามารถจะบอกถึงระดับความขาวของฟันได้แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของผู้ป่วยแต่ละท่าน ในผู้ป่วยบางท่านจะพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งสามารถเห็นผลหลังจากการฟอกฟันขาวได้เลย แต่ในทางกลับกันผู้ป่วยบางท่านก็จะผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ได้ ทั้งนี้ก่อนที่จะได้รับการรักษาสามารถปรึกษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถึงผลลัพธ์ที่จะได้ รวมทั้งระยะเวลาของการรักษา ฟันที่มีสีเหลีองจะทำให้เห็นผลได้ดี สำหรับฟันที่มีสีคล้ำกว่า เช่นการรรับประทานยาแก้อักเสบ และฟันสีเทาๆ จะมีทำการฟอกสีฟันให้ฟันขาวขึ้นได้ยาก

ความแตกต่างระหว่างฟอกสีฟันที่คลินิก และฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน

 • การฟอกฟันขาวที่คลินิก สามารทำให้เห็นผลได้เร็วกว่าการฟอกสีฟันเองที่บ้านเนื่องจากการใช้ไฮโดรเจนเพอร์ร็อคไซด์ ในการฟอกฟันขาวจะใช้ให้ไฮโดรเจนเพอร์ร็อคไซด์ปริมาณตั้งแต่ 9 เปอร์เซ็นต์ ถึง 40 เปอร์เซ็นต์
 • การฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน จะเห็นผลได้ช้ากว่าเนื่องจากใช้ คาร์บามายเพอร์ร็อคไซด์ ที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าไฮโดรเจนเพอร์ร็อคไซด์ถึง 1 ใน 3 ส่วน เนื่องจากคาร์บามายเพอร์ร็อคไซด์หลายๆอนุมูลรวมตัวกันเป็นไฮโดรเจนเพอร์ร็อคไซด์

ติดต่อ ทำนัดหมาย  02 692 4433