โปรโมชั่นและค่าใช้จ่ายในการฟอกสีฟัน

ค่าใช้จ่ายในการฟอกสีฟันจะแตกต่างกันไปตามชนิดเครื่องมือและยี่ห้อของเครื่องฟอกสีฟัน เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมการปลอดเชื้อเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพในระดับสูง เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดของผู้มารับบริการทุกท่าน ศูนย์ทันตกรรมBIDC มีค่าบริการปลอดเชื้อเครื่องมือและวัสดุ ค่าธรรมเนียมการบริการและการคัดกรองโดยพยาบาลวิชาชีพ 150 – 250 บาท/ครั้ง เรายินดีให้บริการคนไข้ของเราทุกท่านหากท่านต้องการตรวจสอบการควบคุมการทำการปลอดเชื้อของเราที่ได้มาตรฐานระดับสากล

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
 ทันตกรรมเพื่อความงาม ฟันสวยเหมือนดารา
 ราคาฟอกสีฟัน ด้วย Zoom!™
คน
9,500
(โปรโมชั่น)
 ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน Home bleaching
ชุด
5,500
 ราคาครอบฟัน ฟันหน้า ฟันกราม
 ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา
ซี่
12,000
 ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%
ซี่
20,000
 ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%
ซี่
25,000
 ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max (1-5 ซี่)
ซี่
19,500
(โปรโมชั่น)
 ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max (6 ซี่ขึ้นไป)
ซี่
18,500
(โปรโมชั่น)
 ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Zirconia (1-5 ซี่)
ซี่
21,000
(โปรโมชั่น)
 ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Zirconia (6 ซี่ขึ้นไป)
ซี่
20,000
(โปรโมชั่น)
 ครอบฟันวันเดียว (One Day Crown)
ซี่
25,000
 ราคาวีเนียร์ เคลือบผิวฟัน
 เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)
ซี่
6,000
 วีเนียร์ Porcelain Veneer : IPS eMax  (1-5 ซี่)
ซี่
17,000
(โปรโมชั่น 19,000)
 วีเนียร์ Porcelain Veneer : IPS eMax (6 ซี่ขึ้นไป)
ซี่
16,000
(โปรโมชั่น 19,000)
 วีเนียร์ Super-thin Veneer
ซี่
18,000 – 19,000
(โปรโมชั่น 20,000)

โปรโมชั่นฟอกสีฟัน วีเนียร์ ราคาทำฟันนี้มีผลถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567.

ช่องทางการชำระค่าบริการ
ชำระค่าบริการ

ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตรา USD คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD1 = 35 บาท และปัดเศษเป็นทศนิยมใกล้เคียง ค่าธรรมเนียมการรักษาทันตกรรมจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาท ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจึงเป็นค่าโดยประมาณและจะแตกต่างกันไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันปัจจุบัน

ค่าการรักษาทางทันตกรรมข้างต้นมีผลบังคับใช้สำหรับการรักษาทันตกรรมกรณีทั่วไป สำหรับกรณีที่การรักษาทันตกรรมมีระดับความยากสูง ค่าบริการทันตกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หลังจากพบทันตแพทย์ที่ปรึกษาจะมีการวางแผนการรักษาและประเมินค่าใช้จ่ายที่เป็นราคามาตรฐาน ค่ารักษาทางทันตกรรมมีหลากหลายแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของแต่ละเคส/วัสดุ/ปริมาณ/ราคาของทองคำที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์

>> เงื่อนไขและการรับประกัน อ่านรายละเอียดเพิ่ม

ติดต่อ ทำนัดหมาย  02 692 4433