โปรโมชั่นและค่าใช้จ่ายในการฟอกสีฟัน

ค่าใช้จ่ายในการฟอกสีฟันจะแตกต่างกันไปตามชนิดเครื่องมือและยี่ห้อของเครื่องฟอกสีฟัน ที่  BIDC  มีนโยบายที่จะให้ ราคาเป็นมาตรฐาน ไม่มีการเก็บเงินนอกเหนือจากที่ระบุ ุและไม่มีการชาร์จคนไข้เพิ่มในกรณี ที่คนไข้ชำระเป็นบัตรเครดิต    การชำระค่าบริการสามารถชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
ทันตกรรมเพื่อความงาม
ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™
คน
8,000
(จาก 12,000)
ฟอกสีฟัน POLA
คน
7,000
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน Home bleaching
ชุด
5,000
ครอบฟัน
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา
ซี่
9,000
(จาก 10,000)
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%
ซี่
14,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%
ซี่
19,000-24,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max
ซี่
18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Lava All Ceramics
ซี่
18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Zirconia
ซี่
18,000
วีเนียร์
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)
ซี่
5,000-6,000
วีเนียร์ Porcelain Veneer : IPS Esthetics
ซี่
12,000
วีเนียร์ Porcelain Veneer : IPS eMax
ซี่
13,000
(โปรโมชั่นเฉพาะวันพุธ)
วีเนียร์ Porcelain Veneer : IPS eMax  (1-4 ซี่)
ซี่
15,000
(โปรโมชั่น)
วีเนียร์ Porcelain Veneer : IPS eMax (5 ซี่ขึ้นไป)
ซี่
14,000
(โปรโมชั่น)
วีเนียร์ Super-thin Veneer
ซี่
18,000
วีเนียร์ Premium superthin ceramic veneer ( Asst.Prof.Dr. Somkiat )
ซี่
15,000
(โปรโมชั่น)

โปรโมชั่นฟอกสีฟัน วีเนียร์ ราคาทำฟันนี้มีผลถึง 31 ธันวาคม 2564

ติดต่อ ทำนัดหมาย  02 692 4433