การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

เลเซอร์ที่ใช้เป็นเลเซอร์สำหรับการฟอกสีฟันจริงหรือไม่
ชนิดของเครื่องเลเซอร์เพื่อการฟอกสีฟันโดยทั่วไปใน ประเทศไทย ประกอบด้วย LazerSmile และ Opus 10 แต่จะมีเครื่องมือบางประเภทที่มีชื่อคล้ายๆเลเซอร์ เช่น Laserase ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะไม่ใช่เครื่องเลเซอร์ เพราะฉะนั้นควรทำการตรวจเช็คให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณหมอ เลือกใช้เป็น เครื่องเลเซอร์จริงๆก่อนการฟอกสีฟัน

 

แสงที่ถูกทำให้เกิดขึ้นระหว่างการฟอกสีฟันควรเป็นแสง สีแดง ไม่ใช่แสงสีฟ้า เนื่องจากเครื่องเลเซอร์เป็น เครื่องที่มีราคาแพง ทำให้บางคลินิคเลือกใช้เครื่องมือที่มีแสงใกล้เคียงกันอย่าง cool light หรือ plasma arc ที่มีแสงสีฟ้าแทน

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องระมัดระวังคลินิคบางคลินิคที่อาจจะทำการตลาดโดยการโฆษณาเสนอการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ แต่กลับใช้เครื่องมือที่เป็น cool light หรือ plasma arc เป็นเครื่องมือในการฟอกสีฟัน

ยี่ห้อของเครื่องเลเซอร์ฟอกสีฟัน
ยี่ห้อของเครื่องเลเซอร์ฟอกสีฟันที่มีชื่อเสียงในขณะนี้ ได้แก่ LazerSmile และ Opus 10 เครื่อง LazerSmile ถูกผลิตโดยบริษัท Biolase Technology ในขณะที่ Opus 10 ถูกผลิตและพัฒนาโดยบริษัท Lumenis

ความร้อนจากแสงเลเซอร์จะส่งผลกระทบใดๆต่อฟันที่กำลังถูกฟอกสีหรือไม่

คนส่วนใหญ่มักจะกังวลและเข้าใจผิดว่าความร้อนที่ เกิดจากแสงเลเซอร์นั้นจะส่งผลกระทบต่อฟันที่กำลังฟอกสีอยู่ แต่ในทางปฎิบัติแล้วในกระบวนการฟอกฟันโดยใช้เลเซอร์นั้น ความร้อนที่เกิดขึ้นจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อฟันเนื่องจากแสงเลเซอร์จะถูกปล่อยเพียงบางส่วนและในช่วงเวลาสั้นๆ (ประมาณ 15 วินาที)

ดังนั้นการฟอกสีฟันด้วยแสงเลเซอร์เพื่อความสวยงามนั้นช่วยให้คนไข้ดูมีสุขภาพที่ดีกว่าเด็กลงและมียิ้มที่ดูสดใสมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น