การใช้ยาสีฟันช่วยในการฟอกฟันขาว

การใช้ยาสีฟันช่วยในการฟอกฟันขาว

ยาสีฟันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยการการทำความสะอาดฟันและคราบต่างๆ รวมถึงการซึกกร่อนของฟัน ยาสึฟันที่ช่วยในการฟอกฟันขาวมักมีส่วนผสมที่มาจากสารเคมีชนิดพิเศษ หรือสารที่ทำหารขัดฟันได้มีประสิทธิภาพ ที่ไม่เหมือนการฟอกสีฟัน โดยองค์การADAได้ยอมรับว่ายาสีฟันที่ช่วยฟอกฟันขาวไม่สามารถทำปฏิกิริยากับเนื้อฟันได้ผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรม แจ้งว่า ยาสีฟันทุกชนิดเป็นยาสีฟันที่ช่วยฟอกให้ฟันขาว สามารถขจัดคราบและความขุ่นมันของฟัน แต่มีขีดจำกัดความขาวด้วยสารที่ใช้ในการฟอกสีฟัน เมื่อใช้ยาสีฟันอย่างเป็นประจำ เสมือนเป็นเกาะป้องกันสำหรับการฟอกฟันขาว แน่นอนที่การแปลงฟันจะใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที เป็นมาตราฐานสำหรับการแปลงฟันอยู่เป็นประจำทุกวัน มีความเชื่อว่ายาสีฟันที่ช่วยในการฟอกฟันขาวสามารถที่ให้ฟันขาวขึ้นได้เลย