ฟอกสีฟัน

ชนิดการฟอกสีฟัน

ชนิดการฟอกสีฟัน

ด้วยเทคโนโลยีการฟอกสีฟันในปัจจุบันมีหลากหลายทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการฟอกสีฟัน ซึ่งการฟอกสีฟันแต่ละรูปแบบมีลักษณะแตกต่างกันทั้งด้านขั้นตอนการฟอกสีฟัน ราคาฟอกสีฟัน สถานที่ให้บริการหรือจำหน่าย เป็นต้น ดังนั้นถ้าอยากมีรอยยิ้มที่ขาวใส ลองเลือกรูปแบบการฟอกสีฟันดังนี้

  1. การฟอกสีฟันที่คลินิกโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง
  2. การฟอกสีฟันที่บ้าน
  3. การใช้ยาสีฟันเพื่อฟันขาว

ติดต่อ ทำนัดหมาย  02 692 4433